MH Giidjaa

nr Moment 1 2 3 4 5
1a Kontakt Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
Giidjaa

 
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral Följer med villigt. Engagerar sig.
Giidjaa


 
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar
1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar. Är neutral.

 
Accepterar. Svarar med  kontaktbeteende.
Giidjaa

 
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktivt. Leker aktivt, startar snabbt.
Giidjaa
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.
Giidjaa
Griper direkt. Hugger föremålet.
 
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om.Giidjaa Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a JAKT Förföljande(2 ggr) Startar ej.
Giidjaa 1:a g
Startar men avbryter. (Båda gångerna) Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Giidjaa 2:a gången
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
 
3b JAKTGripande (2 ggr) Nonchalerar bytet/ springer ej fram.
Giidjaa 1:a g
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.
Giidjaa 2:a gången
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Giidjaa
Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 
5a AVST.LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer.
 
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.Giidjaa Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b AVST.LEK Hot/agg Inga skall eller morrningar.
Giidjaa
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.Giidjaa
5d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker ej, men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
 
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
Giidjaa
5e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
Giidjaa
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter.
Giidjaa
Flyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Giidjaa
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
 
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Giidjaa
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
Giidjaa
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASKN Kvarstående intresse Inget intresse för overallen

 
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Giidjaa
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.
Giidjaa
 
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.Giidjaa Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
Giidjaa
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.
Giidjaa
Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Giidjaa
Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.Giidjaa Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Giidjaa
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Giidjaa
 
Går fram till spöket utan hjälp.
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontakt- försök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad.
Giidjaa
Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktivt. Leker aktivt, startar snabbt.
Giidjaa
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
 
9b LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.
Giidjaa
Griper direkt, hugger föremålet.
 
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Giidjaa
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/ avstår skott