MH

                                                 Canovills Kaliber "Kali"

                                            

1 2 3 4 5
1a Kontakt Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt - helt oangagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

Kaliber

1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar

Kaliber

1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Kaliber

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktivt. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Kaliber

2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt. Hugger föremålet.

Kaliber

2c LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Kaliber

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a JAKT Förföljande(2 ggr) Startar ej. Startar men avbryter. (Båda gångerna) Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Kaliber

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKTGripande (2 ggr) Nonchalerar bytet/ springer ej fram. (Båda gångerna) Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.

Kaliber båda ggr

4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Kaliber

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a AVST.LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Kaliber

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b AVST.LEK Hot/agg Inga skall eller morrningar.

Kaliber

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Kaliber
5d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker ej, men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

Kaliber

5e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Kaliber

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.

Kaliber

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.

Kaliber

Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Kaliber

Går fram till overallen utan hjälp.
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Kaliber

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASKN Kvarstående intresse Inget intresse för overallen Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Kaliber

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.

Kaliber

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.

Kaliber

7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Kaliber

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.

Kaliber

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a SPÖKENHot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden.

Kaliber

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

Kaliber

8c SPÖKENRädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Kaliber

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Kaliber

Går fram till spöket utan hjälp.
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontakt- försök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad

Kaliber

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktivt. Leker aktivt, startar snabbt.

Kaliber

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.

Kaliber

Griper direkt, hugger föremålet.
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kaliber

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/ avstår skott

Canovills k-kulls mh                                           

Kullens Boldnessvärde 4.1