MH O-kullen
Mentalbeskrivning, MH, Karlskrona BK
2015-04-19, Känd mental status
Orkan, Olle, Oden, Okra, Olympia, Opie
Oreo Mh Umeå 10 maj-15


Känd mental status
 
Orkan Olle Oden Olympia Okra Opie Oreo

1a.Kontakt hälsning:   

4

4 4 4 4 5 5

1b.Kontakt samarb.:   

4

4 4 4 4 5 5

1c.Kontakt hantering:   

4

4 4 4 4 4 3

2a.Leklust:   

4

4
4
 
4 4 4 5

2b.Lek gripande:   

4

3
3
 
3 4 4 4

2c.Lek dragkamp: 
 

4

2 3 3 3 3 5

3a 1.Jakt förfölj:   

4

2 1 4 1 1 1

3a 2.Jakt förfölj:   

4

4 4 4 4 1 4

3b 1.Jakt grip:   

2

1 1 3 1 1 1


3b 2.Jakt grip:   
 

3

3 3 4 5 1 5


4.Aktivitetsnivå: 
  

2

2 2 2 2 3 2

5a.Avst.lek intresse:   

2

3 3 3 2 2 2


5b.Avst.lek hot/aggr:   

1

1 1 1 1 1 1


5c.Avst.lek nyfiken:   
 

5

5 5 5 5 1 5

5d.Avst.lek leklust:   
 

5

3 4 3 5 1 5

5e.Avst.lek samarb.:   

4

3 5 5 2 1 5

6a.Överr. rädsla:   

3

5 5 4 5 4 4

6b.Överr. hot/agg:   

2

2 2 1 2 1 1

6c.Överr. nyfikenhet:   

3

2 2 2 2 2 1

6d.Överr. kv. rädsla:   

2

4 4 4 3 2 4

6e.Överr. kv. intr.:   

1

3 3 3 3 2 1

7a.Ljud rädsla:   

4

5 3 5 4 4 3

7b.Ljud nyfikenhet:   

4

2 2 2 2 5 4

7c.Ljud kv. rädsla:   

1

1 3 1 4 1 2

7d.Ljud kv. intresse:   

1

1 3 3 3 2 2

8a.Spöken hot/agg:   

2

2 2 2 3 2 1

8b.Spöken kontroll:   

5

5 5 4 5 4 3

8c.Spöken rädsla:   

3

3 4 2 4 4 4

8d.Spöken nyfikenhet:   

2

5 5 5 2 2 1

8e.Spöken kontakt:   

4

4 4 4 4 4 1

9a.Lek 2 leklust:   

4

4 4 3 4 3 5

9b.Lek 2 gripande:   

3

2 3 2 3 3 4

10.Skott:   

1

1 1 Ägaren avstår pga precis löpt klart 5 Ägaren avstår pga snart löp 5 Ägaren avstår pga aldrig presenterat skott 5 1

 

Bilder